Bezpłatne szkolenia unijne

Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego

Celem głównym projektu ”Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego” jest wzrost aktywności zawodowej u 72 osób pozostających bez pracy – bezrobotnych, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (w rozumieniu KC), znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach.


Grupa docelowa: 72 osoby (w tym min. 40 kobiet-min. 55% UP), zamieszkujące na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim  (w rozumieniu KC), w tym w szczególności:

 1. Osoby w wieku 50 lat i więcej ( min. 8 osób)
 2. Osoby z niepełnosprawnościami (min. 10% UP- tj. 8 osób)
 3. Osoby długotrwale bezrobotne (min. 14 osób)
 4. Osoby o niskich kwalifikacjach (min. 22 osoby).

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe- 4h
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe – 24 h
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych – 16 h
 • Szkolenia zawodowe- śr. 80 h
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy – 20 h

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • catering w trakcie szkoleń zawodowych
 • materiały dydaktyczne na szkolenia
 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe i udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje

Wartość projektu: 1 003 018,50 zł

Okres realizacji: do 30.04.2018 roku.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

e-mail: powrotdozatrudnienia@navigator.edu.pl
tel.: 699 670 258

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *