Bezpłatne szkolenia unijne

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!

Projekt „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Grupa docelowa: 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami (min. 50% GD), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy (20% GD), osoby korzystające z POPŻ (min.30% grupy docelowej).

Ponadto min 90% GD to osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, min 10% GD to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, min 60% to kobiety.

Zakres wsparcia:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
  • Szkolenia
  • Staże zawodowe

Wartość projektu: 770 565,38 zł

Okres realizacji: 01.VI.-31.V.2018r.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *