bezpłatne szkolenia

Lubelscy Fachowcy

Projekt zakłada aktywizację zawodową 144 osób w tym (29 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (116 os., w tym 18 os. odchodzących z rolnictwa) i biernych zawodowo (28 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 30 os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 8 osób niepełnosprawnych, 70 długotrwale bezrobotnych, 36 os. w wieku 50+ poprzez zdobycie kwalifikacji zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym staże dla części UP) w okresie 24 m-cy, w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 48 os., (w tym 12 K), co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Wartość projektu: 1 991 795,29 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2019

Realizator: J&P MORITZ CONSULTING GROUP JACEK POPROCH
Kontakt:
kom.: 531 954 000
e-mail: biuro@jpmcg.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *