Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi aktywni

Projekt „Młodzi aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: 140 osób (84 kobiety, 56 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostających bez pracy (112 osób biernych zawodowo i 28 osób bezrobotnych, w tym 14 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

 

Zakres wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb oraz poradnictwo zawodowe (w tym IPD) – 5 h na Uczestnika Projektu,
 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (jedno do wyboru):
  • „Magazynier” – 187h na grupę (w tym 120h modułu magazynier oraz 67h modułu operator wózków widłowych) – przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • „Pracownik obsługi biurowej” – 120 h na grupę, w tym 40h modułu z organizacji i funkcjonowania biura oraz 80h z obsługi komputera)– przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • „Spawacz MAG” – 160h na grupę – przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • Szkolenie zawodowe wybrane na podstawie IPD z katalogu dostępnych szkoleń – czas trwania i rodzaj szkolenia wyniknie z IPD – przewidziane dla 68 Uczestników Projektu;
 • 5-miesięczne płatne staże zawodowe – przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 8 h na Uczestnika Projektu.

Wsparcie dodatkowe:

 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości max 6,65 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Catering podczas szkoleń zawodowych
 • Certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 000,00 zł/ m-c/ os.
 • opłacone niezbędne badania, egzaminy, ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 1 871 662,08   zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.03.2018

Realizator: TAG Consulting Marta Maciejak Tomczyk

 

Kontakt:

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, pokój 204, II p.

e-mail: efs_ma@irzl.pl

lub plagiewska@tag-consulting.pl

tel. (0 81) 444 99 40 lub (+48) 534 682 231

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *