Bezpłatne szkolenia unijne

Własna firma – to możliwe!

Projekt „Własna firma – to możliwe!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej., znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby odchodzące z rolnictwa,

które uczą się lub zamieszkują na obszarze  województwa lubelskiego.

 

Zakres wsparcia:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo)
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1200zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 800,00 zł/m-c/os.
  • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (szkolenia i doradztwo specjalistyczne).

 

Wartość projektu : 1 909 616,64 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.07.2018

Realizator: TAG Consulting Marta Maciejak Tomczyk

 

Kontakt:

Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30, pokój 204, II p.

e-mail: efs_wfm@irzl.pl

lub plagiewska@tag-consulting.pl

tel. (+48) 534 682 231 lub  (0 81) 444 99 42

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *