Bezpłatne szkolenia unijne

MŁODZI – NA START

Projekt „MŁODZI – NA START w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa: 96 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) Wiek – między 18 a 29 rokiem życia,
b) Brak zatrudnienia – status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. śląskim,
d) Płeć – 53 kobiety i 43 mężczyzn,
e) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
• pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
• nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
• nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
f) Niekwalifikowanie się do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD 6 godzin na osobę
  03.2017 (1-2 grupa), 05.2017 (3-4 grupa), 07.2017 (5-6 grupa), 09.2017 (7-8 grupa)
 • Pośrednictwo pracy 12 h na osobę
 • Szkolenie zawodowe do wyboru
  – Kucharz 130 godz. – 1 grupa 12 osobowa
  – Fryzjer 160 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – Cukiernik 130 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – Spawacz MIG/MAG 140 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – Spawacz TIG 110 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 100 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – Telemarketer 160 godzin- 1 grupa 12 osobowa
  – Specjalista ds. obsługi projektów Unijnych 180 godzin- 1 grupa 12 osobowa
 • Staże zawodowe 3 miesięczne.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r

Realizator: Knowledge Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia

Kontakt:

L-Szkoła
ul. Jagiellońska 16 A
44-100 Gliwice

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *