Bezpłatne szkolenia unijne

ZAAZ – Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim

Projekt „ZAAZ – Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej  młodzieży NEET w powiecie lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa: 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym  w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniuw wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych w pow. lubelskim:

– bierne zawodowo 80 % – 48 osób (29K i 9M)

– bezrobotne niezarejestrowane w UP 20 % – 12 osób ( 8K i 4M)

– długotrwale bezrobotne 10 % – 6 osób (4K i 2M)

– osoby niepełnosprawne 30 % – 18 osób (11K i 7M)

– mieszkańcy Powiatu lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Wólka, Wojciechów, Strzyżewice, Niemce, Niedrzwica Duża, Zakrzew, Wysokie)

– o niskich kwalifikacjach 100 % – 60 osób (36K i 24M)

Zakres wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe połączone z IPD ( 2h/osoba)
  •  Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):- OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ – 160 h- ANIMATOR/KA CZASU WOLNEGO – 177 h- OPERATOR/KA KOPARKO-ŁADOWARKI – 202 h- SPAWACZ Mig/MAG – 146 h
  • 5 miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników
  • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników

Wartość projektu: 837 481,87 zł

Okres realizacji: od 2017-02-01 do 2018-06-30

Realizator: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Kontakt:

Aleje Racławickie 22, 20-037 Lublin

Tel. 81 533 12 17

Tel. 881 585 450

e-mail: zaaz.flop@op.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *