Bezpłatne szkolenia unijne

Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska

Projekt „Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Grupa docelowa: 116 osób (w tym 81 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach lub osób powyżej 50. roku życia. (uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu kc na obszarach powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego)

Zakres wsparcia:

  • Szkolenia z zakresu języka angielskiego
    • poziom A, czas trwania szkolenia – 180 godz.
    • poziom B, czas trwania szkolenia – 180 godz.

Wartość projektu: 527 820,00  zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 do 31.01.2018 r.

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Kontakt:

Szkoła Języków Obcych

ul. Ołtaszyńska 92c lok. 9

53-034 Wrocław

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *