dotacje unijne

Moja firma – moja praca

Cel: pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu strzyżowskiego, jasielskiego i brzozowskiego przez wspieranie samozatrudnienia wśród 80 osób bezrobotnych – długotrwale bezrobotnych, kobiety, osoby w wieku od 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji projektu 70 z 80 uczestników/czek założy działalność gospodarczą i otrzyma wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. 70 osób uzyska wsparcie pomostowe finansowe przyznane przez okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Realizacja projektu rozpocznie się od działań rekrutacyjnych i oceny wstępnych zarysów działalności zapisanych w formularzu rekrutacyjnym. Kolejnym etapem będzie realizacja bloku szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Będzie się on składał z doradztwa grupowego oraz indywidualnego – łącznie 12 godz./osobę. Całość uzupełni blok szkoleniowy – 35 godz./osobę z zakresu prawa, marketingu oraz sporządzania biznes planów. Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie wniosków o wsparcie wraz z biznes planami oraz praca Komisji Oceny Wniosków. Efektem prac KOW będzie utworzona lista rankingowa Wniosków. Uczestnicy po podpisaniu umów o wsparcie na rozwój działalności oraz umów na wsparcie pomostowe będą realizować i rozliczać otrzymaną bezzwrotną pomoc. Przez cały okres 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej uczestnicy mogą korzystać z doradztwa indywidualnego po zał. dział. gosp.

Wartość projektu:4 117 945,25 zł

Okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r

Realizator: STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE

Kontakt:

ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów
tel./fax (017) 2762400
e-mail: cwpstrzyzow@op.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *