bezpłatne szkolenia

Na fali

GRUPA DOCELOWA: 100 osób [60K/40M] bezrobotnych zarejestrowanych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (wg KC) obszar o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim [WP], tj. powiat słupski, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 15% GD, tj. 15 os.) – kobiety (60% GD, tj. 60 os.) – osoby z niepełnosprawnościami (min. 15% GD, tj. 15 os.) – osoby długotrwale bezrobotne (min. 10% GD, tj. 10 os.) – osoby o niskich kwalifikacjach. (min 30% GD, tj. 30 os.)

Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, należących do wszystkich następujących grup: -osoby powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby długotrwale bezrobotne, -osoby o niskich kwalifikacjach, -osoby z niepełnosprawnościami. Grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi 15% grupy docelowej projektu. Cele szczegółowe: 1) uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% uczestników proj., 2) uzyskanie zatrudnienia przez min. 45% uczestników proj. zgodnie z zaplanowaną efektywnością zatrudnieniową.

Działania: -poradnictwo zawodowe z IPD przy wykorzystanu narzędzia WOPZ, -grupowe poradnictwo – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, -doradztwo psychologiczne, -przeprowadzenie szkoleń zawodowych, – staże zawodowe, -pośrednictwo pracy, -dodatek relokacyjny.

Rezultaty: uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% UP i podjęcie zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez okres co najmniej 3 miesięcy przez min. 45% UP.

Wartość projektu : 1 286 518,37 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Kontakt:

Aleja 3-go Maja 44 (pok. 19)
SŁUPSK 76-200

d.osowska@biuroprojektu.eu
tel. 502 630 525

k.kalinowska@biuroprojektu.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *