szkolenia dla pracujących

Nie bądź elwer, idź do pracy! – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na Śląsku

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost, w okresie  aktywności zawodowej 76K i 64M, powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zam. (w roz. KC) woj. śląskie, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy.

GŁ. REZULTATY: min: – 77os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu, – 47os., które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych podgrup.

PROJEKT KIERUJE WSPARCIE DO: – 22 os. biernych zaw. – 118 os. bezrobotnych w tym dodatkowo: – 10os. dł. bezrobotnych – 28os. w wieku 50+ – 14os. niepełnosprawnych – 80os. o niskich kwalifikacjach – 8K nie należących do żadnej z ww. grup.

ZADANIA: 1. Indywidualne wsparcie doradcze 2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy 3. Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych 4. Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 1 714 797,89 zł

Okres realizacji:1.03.2018-29.02.2020

Realizator: SENSE CONSULTING SP. Z O.O.
Kontakt:

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Strona: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *