Bezpłatne szkolenia unijne

Nowe miejsca pracy

Projekt „Nowe miejsca pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

Grupa docelowa: 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) w tym minimum 30 osób bezrobotnych, 16 osób o niskich kwalifikacjach, 3 osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej., znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby odchodzące z rolnictwa,

które uczą się lub zamieszkują na obszarze  województwa lubelskiego.

 

Zakres wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie max 23 398,68 zł
  • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie max 1 850 zł/miesiąc

 

Wartość projektu : 1 802 576,64 zł

Okres realizacji: od 1.02.2017 do 31.07.2018

Realizator: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 

Kontakt:

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: projekty@fundacja-pan.lublin.pl

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *