bezpłatne szkolenia

NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość

CEL:ZWIĘKSZONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 84osób (min.60%kobiet) w wieku 30lat i więcej, bezrobotnych (min.80% tj.68os.)oraz biernych zawodowo (16os.),zamieszkujących w woj.lubelskim w roz.przepisów KC,należących co najmniej do jednej z następujących grup:os.wieku 50 (min.25%),K(min.60%),ON(min.5%),os.długotrwale bezrobotne(min.60%),os.o niskich kwalifikacjach(min.30%)i min.15%os.odchodzących z rolnictwa (należących do co najmniej jednej z gr:os.w wieku 50+,os.niepełnosprawnych,kobiet,os.długotrw.bezrobotne,os.o niskich kwalif.)zamieszkujących w woj. lubelskim w roz.przepisów KC,poprzez oferowane wsparcie w okresie:01.09.2017-30.06.2018.

GRUPA DOCELOWA:84 osoby (minimum 60% kobiet), w wieku 30 lat i więcej bezrobotne (minimum 80% tj. 68 osób) oraz bierne zawodowo (16 osób), zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj.lubelskiego,należące co najmniej do jednej z grup: ?os.w wieku 50lat i więcej-min.25% ?kobiety-min.60% ?os.niepełnosprawne-min.5% ?os.długotrwale bezrobotne-min.60% ?os.o niskich kwalifikacjach-min.30% oraz min.15%UP stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako os.bezrobotne zamieszkujący na terenie woj.lubelskiego w rozumieniu pzrzepisów KC należące co najmniej do jednej z grup:os.w wieku 50lat i więcej,os.długotrwale bezrobotnych, kobiet,os.niepełnosprawnych,os.o niskich kwalifikacjach-prowadzący indywid.gospodarstwa rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

ZADANIA: Identyfikacja umiejętności,predyspozycji i potrzeb UP (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) poprzez opracowanie/aktualizację IPD Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Staże

REZULTATY: Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.68osób Liczba osób pracujących,łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,po opuszczeniu programu – min.38osób Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po o

 

Wartość projektu: 1 006 225,92 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.06.2018

Realizator: „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
E-mail: nowaprzyszlosc@okcjo.com.pl
Tel: 699 670 233

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *