pożyczki dla firm

Pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 10 000 zł do 1 000 000 zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 •  finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez MŚP działające na rynku powyżej 24 miesięcy mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.
 •  w ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane:
  – w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego.
  – na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego.
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *