bezpłatne szkolenia

PRACA W ZASIĘGU RĘKI

CEL GŁÓWNY:  aktywizacja zawodowa (do 31.03.2019) 100 osób (60K/40M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszk.na obszarze woj.lubelskiego w rozum.KC: 80 (48K/32M) bezrobotnych [w tym 12(7K/5M) rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrorobotne w PUP/MUP zamierzających odejść z rolnictwa] i 20(12K/8M) biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z grup:25 osób (15K/10M) w wieku 50 lat i więcej49 DBB(29K/20M)60 K8 ON(5K/3M)60 os.o niskich kwalifikacjach(36K/24M)

ZADANIA:Analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD oraz grupowe poradnictwo zawodowe – 100 UP Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, odpowiadające na zapotrzebowanie lubelskiego rynku pracy wraz z 3-miesięcznymi stażami powiązanymi ze szkoleniami (FORMUŁA A) – dla 80 UP 6-miesięczne staże zawodowe (FORMUŁA B) – dla 20 UP Indywidualne pośrednictwo pracy – 100 UP Udzielone wsparcie umożliwi osiągnięcie założonego celu i rezultatów proj.

Efektem proj.będzie uzyskanie kwalifikacji przez min. 65 UP oraz podjęcie zatrudnienia przez 45 UP (27K/18M) do 4 tygodni po zakończeniu proj., a także osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie:min.33% dla osób w wieku 50 lat i więcejmin.39% dla Kmin.33% dla ONmin.30% dla długotrwale bezrobotnychmin.38% dla os.o niskich kwalifikacjachmin. 45% dla os.niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych

 

Wartość projektu: 1 492 642,85 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.03.2019

Realizator: STOWARZYSZENIE PROREW
Kontakt:
tel. 536330799

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *