Bezpłatne szkolenia unijne

Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+

Projekt „Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+”współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

 

Grupa docelowa: 105 osób niepełnosprawnych, w tym 55% kobiet (58 osób) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (80% biernych zawodowo, 20% osób bezrobotnych), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego

 

Zakres wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz wsparcie psychologa.

 

Wartość projektu: 1 916 946,48 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.05.2018

 

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

 

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Dąbrowskiego 75/69, 60-523 Poznań

Kierownik projektu – Magdalena Konieczna
tel.: + 48 663 770 759
e-mail: m.konieczna@clarsystem.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *