dotacje unijne

Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet

Cel: wypromowanie postaw przedsiębiorczych i stymulowanie powstania 100 nowych przedsiębiorstw poprzez aktywizację zawodową 120 kobiet (dalej: K) w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe w rozum. Kodeksu Cywilnego na obszarze jednego z następujących powiatów, gdzie będzie realizow. proj.: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski (Kryterium dostępu).

Grupa docelowa:120 Uczestniczek Projektu (dalej UP) weźmie udział w programie szkoleń i doradztwa przez założeniem działalności gospodarczej. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 100 UP, których biznesplany zostaną ocenione najwyżej. Tych 100 Uczestniczek Projektu utworzy własne firmy/ stworzy miejsca pracy dla siebie (min. 80% UP będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwest; w sumie udzielonych będzie 100 dotacji – Kryteria dostępu), którym udzielone będzie wsparcie pomostowe-finansowe (na pokrycie bieżących opłat admin. związ. z prow. działalności przez okres 12mies) i specjalistyczne doradztwo związane prowadzoną działalnością przez UP, jako pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finans. wspomagająca rozwój prowadzonej przez UP dział. gosp., w celu zwiększenia przeżywalności utworzonych firm i ugruntowania ich pozycji rynkowej.

Zadania:

1.Program szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia dział. gospodarczej

2.Program doradczy przygotowujący do rozpoczęcia dział. gospod. – doradztwo podst.

3.Wsparcie finansowe – dotacje na rozpoczęcie dział. gospod.

4.Wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 4 417 635,3 zł

Okres realizacji: od 01.12.2017 r. do 30.06.2019 r

Realizator: INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ADMINISTRACJI RAFAŁ KATA

Kontakt:

Adres: Jacka Malczewskiego 7, 35-001 Rzeszów
Telefon: +48 533 130 400

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *