bezpłatne szkolenia

Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego II

Projekt „Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego IIrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 40 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych (w tym min. 55% kobiet), w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakres wsparcia:

Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo– IPD

Określenie ścieżki rozwoju zawodowego – poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych – certyfikowane szkolenia

Zdobywanie doświadczenia zawodowego – zatrudnienie subsydiowane

Zatrudnienie wspomagane

Wartość projektu: 616 765,23 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Jagiellońska 97/216, 70-435 Szczecin

tel. 694 467 125

e-mail: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *