bezpłatne szkolenia

Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie

Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionierealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Grupa docelowa: 40 biernych zawodowo osób niepełnosprawnych (w tym min. 55% kobiet), w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakres wsparcia:

Indywidualne Plany Działania – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – spotkania grupowe

Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – spotkania grupowe

Szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych

5 – miesięczne staże zawodowe

Zatrudnienie wspomagane – usług trenerki pracy w ramach mech. racjonalnych usprawnień

Wartość projektu: 629 146,00 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017  do 31.08.2018

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Wojciechowska 5A/30 A, 20-704 Lublin
tel. 694 467 103
lubelskie@kontraktor.biz.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *