bezpłatne szkolenia

Aktywni niepełnosprawni – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego

Projekt Aktywni niepełnosprawni – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 7; Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 24 mieszkańców woj. lubuskiego (58% K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym

Zakres wsparcia:

– Indywidualna Ścieżka Reintegracji [IŚR] – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem
– Trening kompetencji i umiejętności społecznych – spotkania grupowe
– Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – spotkania grupowe
– Szkolenia służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – śr. 70 godz./1 os.
– Staże zawodowe – 3 miesięczne
– Zatrudnienie wspomagane – usługi trenerki pracy w ramach mech. racjonalnych usprawnień

Wartość projektu: 251 333,50 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.05.2018

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Kontakt:

ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.

email: j.podgorska@kontraktor.biz.pl
tel. +48 663 770 613

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *