bezpłatne szkolenia

Sprawni na rynku pracy

Cel główny: Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób (20K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Główne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-12 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-32 osoby,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-18 os.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego a Wnioskodawca podpisuje z OPS porozumienie o współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w szeczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 40 osób (20K i 20M)- 100%UP.

Wartość projektu : 476 650,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Realizator: CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

Kontakt:

ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin
Tel. 81 747 49 04
mail: biuro@omega-lublin.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *