bezpłatne szkolenia

Szansa na sukces

Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 ON (48 K i 32 M) biernych zawodowo lub bezrobotnych (osoby będące klientami PUP,ale nie podlegające profilowaniu przez PUP lub zakwalifikowane do III profilu pomocy lub niezarejestrowane w PUP),będące (w rozum.KC.) mieszkańcami woj. podkarpackiego (WP) w wieku aktywności zawodowo, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,zagrożone ubóstwem lub wyklucz społecznym.

Zadania: kompleksowy i zindywidualizowany program aktywizacji zawodowej obejmujący (zadania): – identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 80 ON, – poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz pośrednictwo pracy, w tym ramach KAZ dla 80 ON, – szkolenia zawodowe wg potrzeb dla 80 ON, – 6 m-ne staże zawodowe dla 80 ON.

Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 40 ON (24K i 16M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 45 ON (27K i 18M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 16 ON(10K i76M) Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie UP do kształcenia ustawicznego.

 

Wartość projektu : 1 967 328,62 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.04.2019

Realizator: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE

Kontakt:

35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C
tel.: 17 850 42 98, 17 773 68 43
e-mail: mklimczak@rarr.rzeszow.pl; aflorek@rarr.rzeszow.pl; ekogutek@rarr.rzeszow.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *