bezpłatne szkolenia

CZAS AKTYWNYCH ZMIAN!

CEL PROJEKTU: Poprawa zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 150 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (80K i 70M) zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego poprzez nabycie kompetencji społecznych (min.130 osób) i kwalifikacji zawodowych (min. 46 osób)

GŁÓWNE REZULTATY: wzrost liczby osób które: – pracują po zakończeniu udziału w proj. – uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkoleń zawodowych, – zwiększyły swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA: 150 (80K i 70M) osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego. Status gr. docelowej na rynku pracy to osoby: – bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne): 60 osób – bierne zawodowo: 70 osób – poszukujące pracy: 20 osób

GŁÓWNE ZADANIA: – indywidualna diagnoza potrzeb 150 UP( 80K i 70M); – udzielenie wsparcia 150 UP (80K i 70M) w postaci usług aktywnej integracji o charakterze społecznym: Trening kompetencji społecznych dla 150 UP (80K i 70M) Warsztaty poszukiwania pracy dla 150 UP (80K i 70M) Grupy wsparcia dla 150 UP (80K i 70M) – udzielenie wsparcia w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (osoby zakwalifikowane do I i II profilu bezrobotnych nie będą objęte aktywizacją zawodową w ramach projektu): Organizacja kursów zawodowych – średnio 85 h w tym catering, materiały szkoleniowe i egzamin dla 48 UP Organizacja staży zawodowych dla 57 UP i wypłata stypendium stażowego Projekt realizowany w okresie od 01.05.2017r. do 31.12.2018r. Obszar realizacji projektu: powiat dębicki.

Wartość projektu : 1 944 829,44 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2019

Realizator: GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS”

Kontakt:

ul. Dembowskiego 15/2 32-020 Wieliczka,
E-mail stowarzyszenie.kompas@gmail.com
tel 12 291 30 43

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *