bezpłatne szkolenia

Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja

Dotacje bezzwrotne województwo śląskie

Projekt  „Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER

Grupa docelowa: 120 (75 K i 45M) osób z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy

Zakres wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • grupowe poradnictwo zawodowe realizowane w formie warsztatów „Aktywne poszukiwanie pracy”,
  • stałe wsparcie aktywizujące/motywujące,
  • szkolenia zawodowe,
  • 3-miesięczny płatny staż po odbyciu szkolenia,

Wartość projektu:

Okres realizacji: od 1. 09.2017 r. do 31.10.2018 r.

Realizator: Keystone Consulting Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *