dotacje unijne

POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim

Cel-zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 63os. (40%K) bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku pow. 29 r.ż, z terenu powiatu kolbuszowskiego będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, chcących rozpocząć prowadzenie DG oraz rozpoczęcie prowadzenia DG w sposób trwały (min. 1 rok) przez min 51os.,z wykorzystaniem bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego w ter.do 31.08.2019

Grupa docelowa: 63os. bezrobotnych i biernych zawodowo, które zamierzają rozpocząć prowadz. DG (z wył. os. zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadz. DG na podst. odrębnych przepisów w okr. 12mcy przed przystąp. do proj.), w wieku pow. 29r.ż., będących w najtrudniejszej syt. na rynku pracy, tj. os. 50+, długotrw. bezrobotne, K, ON zamieszk. na ter. powiatu kolb. (wg. KC); wybranych w 3 turach po 21os., przy czym bezzwrotne dotacje na utworz. i rozwój MŚP otrzyma 51os.

Os. preferowane: os. zamieszkujące ter. wiejskie, korzystające z pom. społecznej, rodzice/opiekunowie prawni posiadający min. 3 dzieci, os. odchodzące z rolnictwa, os. niepełnosprawne, os. które nie prowadziły dotychczas DG i nie korzystały z dotacji na załażenie firmy ze śr. UE lub FP.

Zadania:

1 Dobór UP (63os.)

2 Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla os. zamierzających rozpoczęcie prowadz. DG w tym: szkolenie z zakresu prowadz. DG 40h/gr*3 grupy, łącznie 120h oraz doradztwo indywid.: 3h/os., łącz. 189h

3 Udziel. bezzwrotnego wsparcia finan. na założenie DG-do24tyś. dla 51UP

4.Wsparcie pomostowe w formie finans. w wysokości 1700zł/mc przez 6mcy, 1000zł/mc przez 3 mce, 500 zł/mc przez 3mce od daty rozpocz. DG dla 51UP 5.Wsparcie pomostowe w formie specjalistycznych usł. doradczych dla 51UP w wym. 3h/mc przez 6m-cy, 2h/mc przez 3mce, 1h/mc przez 3 mce Rezultaty: Utworzenie 51 nowych pod. gospodarczych wzrost zatrudnienia w sektorze MŚP-utworzenie 4 miejsc pracy.

Wartość projektu: 2 411 739,75 zł

Okres realizacji: od 1. 11.2017 r. do 30.11.2019 r.

Realizator: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO „NIL”

Kontakt:

ul. Jana Pawła II 8
36-100 Kolbuszowa

Tel. 17 227 02 58
nil@kolbuszowa.pl
stowarzyszenienil@poczta.onet.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *