bezpłatne szkolenia

ZAWODOWY GPS w drodze do lepszego jutra 2.0

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosparwnych (55K/45M) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (osób niepełnosprawnych) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej (do IX.2020)

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie.

Działania: Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program terapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

Wartość projektu: 4 242 051,00 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2020

Realizator: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Kontakt:

Tel. (81) 749 32 20

e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *