Bezpłatne szkolenia unijne

Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego

Projekt „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

 

Grupa docelowa: 396 osób (203K/193M) powyżej 18 roku życia o niskich kwalifikacjach (maks ISCED3) uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatów woj. dolnośląskiego: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym 396 osób posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), 396 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie wyżej wymienionych powiatów, 336 osób w wieku 25 lat i więcej, 48 osób z niepełnosprawnościami, 40 osób które ukończyły 50 rok życia, 278 osób zamieszkujących obszary wiejskie, 317 osób bezrobotnych.

 

Zakres wsparcia:

  • kompleksowe szkolenia z języka niemieckiego dla 33 grup w postaci 60 godzin szkoleń na poziomie A1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 60 godzin szkoleń na poziomie A2 kończących się egzaminem zewnętrznym TELC.

 

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 31.01.2018

Realizator: TAG Consulting Marta Maciejak Tomczyk

 

Kontakt:

Mail: bgomulka@tag-consulting.pl

Tel: 790 296 918

Łukowa 18a/5

93-410 Łódź

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *