bezpłatne szkolenia

„Życie zaczyna się po 30-tce”. Wsparcie osób niepracujących z powiatu gliwickiego i miasta Gliwice

Cel: wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 80 os. (50K/ 30M) pow. 30 r.ż., zamieszkujących powiat gliwicki i miasto Gliwice, w okresie 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r.w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.

Grupa docelowa: 80 os. (50K/30M) w wieku pow. 30 r.ż, należących do min. jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pr. w tym: 14 os. (10K/4M) – biernych zawodowo, 66 os. (40K/26M) – bezrobotne

Zadania: 1. Diagnoza UP i opracowanie IPD 2. Usługi rynku pr. (poradnictwo zaw. i pośrednictwo) 3. Szkolenia zawod. 4. Działania aktywizacyjne (szkolenia miękkie) 5. Staże

Wskaźniki: Wartość wskaźnika zatrudnienia: – dla os. niepełnosprawnych min. 33% – dla kobiet min. 39% – dla os. o niskich kwalifikacjach min. 38% – dla os. długotrwale bezrobotnych min. 30% – dla osób w wieku 50 lat i więcej min. 33% – dla ucz. nie kwalifikujących się do w/w gr. min. 43%

Wartość projektu: 1 100 010,24 zł

Okres realizacji: od 1.08.2017 do 31.03.2019

Realizator: FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO
Kontakt:
ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70
e-mail biuro@fundacja.knurow.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *