Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywizacja i zatrudnienie

Projekt „ Aktywizacja i zatrudnienie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

Grupa docelowa:  96  osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa łódzkiego w tym

 • 63 osoby po 50 r.ż.

 • 15 osób niepełnosprawnych

 • 69 osób o niskich kwalifikacjach

 • 29 osób długotrwale bezrobotnych

 • 58 kobiet

w szczególności  z następujących powiatów:  brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski

Zakres wsparcia:

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE I IPD 

Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas których, po omówieniu szczególnych potrzeb, zainteresowań i predyspozycji uczestnika, zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania w zakresie dalszego rozwoju zawodowego i wyboru szkoleń zawodowych.

 • SZKOLENIA ZAWODOWE

W ramach projektu uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w jednym z wybranych na podstawie IPD kursów zakończonych egzaminem. Tematy kursów będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

 • STAŻ ZAWODOWY

Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

 • POŚREDNICTWO PRACY

Uczestnicy zostaną objęci kompleksową opieką pośrednika pracy począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomocy w poruszaniu się na rynku pracy a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Wartość projektu : 1 465 248,38 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2017

Realizator: VISION CONSULTING Sp. z o.o

Kontakt:

Biuro projektu

Adres : ul. Piramowicza 11/13,

90-254 Łódź

Telefon : 514 301 188

e-mail : aktywizacja.zatrudnienie@vision-consulting.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *