Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywni na rynku pracy

Projekt „Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa: 90 osób (38 kobiet, 52mężczyzn) powyżej 29 roku życia osoby bezrobotne*  i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki zamieszkujące w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, starachowickim, skarżyskim, koneckim, kieleckim, mieście Kielce w tym:

  • 80% (72 osoby) to osoby bezrobotne, w tym 26 osób długotrwale bezrobotnych
  • 20% (18 osób) to osoby bierne zawodowo
  • 10% (10 osób) to osoby z niepełnosprawnościami
  • 15% (14 osób) to osoby po 50 roku życia **
  • 10% (9 osób) to osoby z  niskimi kwalifikacjami

Zakres wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb  – OBLIGATORYJNE (4h x 80 osób, osoby z niepełnosprawnościami będą miały 6h usług)

2. Pośrednictwo pracy – OBLIGATORYJNIE (6h x 90 osób)

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 66 osób, do wyboru między innymi – FAKULTATYWNIE:

4. Staże –  OBLIGATORYJNIE

Wartość projektu :999 592,40 zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 30.04.2018r.

Realizator: Consultor Sp. z o.o.

Kontakt:

Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce

Kontakt telefoniczny.: 500 026 613, 509 897 754
Kontakt e-mailowy: d.wozniak@consultor.pl, e.prus@consultor.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *