Archiwum kategorii: woj. kujawsko-pomorskie

ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES

Projekt „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorsiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 90 mieszkańców powiatów Miasta Toruń, Miasta Grudziądz, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, nie są zatrudnieni i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej, w tym:

 • min. 40%UP o niskich kwalifikacjach
 • min. 40% os. bezrobotne w tym min. 20% długotrwale
 • min. 60% – osoby bierne zawodowo
 • min. 60%UP – Kobiety
 • min. 10% – osoby niepełnosprawne
 • min. 40% – osoby z obszarów wiejskich
 • min.10% – osoby 50+

Zakres wsparcia:

 • WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW NA UP – prace doradców zawodowych (kwalifikacje zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego) prowadzących diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia dział. gosp.
 • OBOWIĄZKOWY BLOK SZKOLENIOWY (m.in. podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości, rozliczanie z ZUS, podstawy prawa podatkowego i rozliczanie z US, szkolenie z podstaw marketingu, sporządzania biznes planu, podstawy prawa cywilnego, pracy,, podatkowego, ubezpieczeń społ., BHP w firmie, i in. niezbędne dla UP z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej.) dla 6 grup UP (8 dni szkoleniowych, 64 godz. lekcyjne/grupa)
 • SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE (podnoszące kwalifikacje w zakresie umiejętności interpersonalnyc, przedsiębiorczych m.in. sztuka negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych/ unijnych na dalszy rozwój firmy)
 • JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA w średniej wysokości 22.700,00 zł
 • WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – w wysokości 1000zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności firmy oraz przedłuzone w wysokości 800zł/m-c przez miesiące 7-12 dla , przeznaczone na opłaty obowiązkowe (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media) oraz pozostałe (m.in. usługi księgowe, pocztowe, prawne, promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności w danej branży).
 • USŁUGI DORADCZE o char. specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności, doradztwo ma pomagać rozwiązywać UP konkretne problemy natury formalno-prawnej, podatkowej, ubezpieczeniowej
 • MENTORING: rozwiązywanie konkretnych problemów natury osobistej/psychologicznej/społecznej. Mentor wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie życiowe, zawodowe, by wspierać w konkretnych sytuacjach zarządczych młodego przedsiębiorcę (np. podczas negocjacji umów z wykonawcami, klientami, kojarzenia przedsiębiorcy z inwestorami, załatwiania doraźnych spraw „urzędowych” np. koncesji, pozwoleń.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Pegaz Group sp.z o. o.

Kontakt:

ul. Bukowa 27 lok A13, 87-100 Toruń

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

Tel. 575 689 900

Fax. 61 654 90 30

Email: biznesklasatorun@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź