Bezpłatne szkolenia unijne

Dolnośląska Akademia ICT

Projekt „Dolnośląska Akademia ICT” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

 

Grupa docelowa: 216 osób zamieszkałych/ pracujących/uczących się na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, jaworskiego, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego w wieku 18 lat i więcej, w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia (50+) oraz zamieszkujących tereny wiejskie

 

Zakres wsparcia:

  • szkolenia komputerowe TIK

 

Wartość projektu : 463 050,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

Realizator: EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska i Euro-Forum Marek Gudków

 

Kontakt:

ul. Sportowa 4
58-350 Mieroszów
tel. 537 200 052

E-mail: biuro.ds@euro-forum.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *