Bezpłatne szkolenia unijne

Centrum Kompetencji Językowych

Projekt ”Centrum Kompetencji Językowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

Grupa docelowa:  264 osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkują lub uczą się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • są w wieku 25 lat i więcej,

Ponadto Uczestnik  musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, ISCED3)
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
  • Osoby Wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • Osoby powyżej 50 roku życia

 

Zakres wsparcia:

Kursy językowe

  • języka angielskiego i niemieckiego
  • potwierdzone egzaminem TELC kwalifikacje na poziomie A1/A2 lub B2

 

Wartość projektu : 491 631,39 zł.

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 28.02.2018

Realizator: Euro – Forum Marek Gudków

 

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 44/3
37 – 700 Przemyśl
Tel. 794 22 34 40
ckj@euro-forum.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *