Bezpłatne szkolenia unijne

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim

Projekt „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Grupa docelowa: 600 osób po 18 roku życia, będących ratownikiem medycznym, mieszkających lub pracujących na terenie województwa śląskiego

Zakres wsparcia:

  • szkolenie z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji z obszaru ratownictwa medycznego, udoskonalenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie min. 4 z 5 modułów tematycznych:

-medyczne czynności ratunkowe u pacjentów pediatrycznych zapobiegające NZK w mechanizmie asystolii lub PEA

-badanie podmiotowe i przedmiotowe w opiece przedszpitalnej

-zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z naciskiem na choroby XXI wieku

-elektrokardiografia w ratownictwie

-uraz wielonarządowy – uraz mózgowo-czaszkowy, odma, tamponada, cepowata klatka piersiowa, wytrzewienie – leczenie zgodnie z wytycznymi ITLS

Wartość projektu: 1 394 880 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 30.06.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Korfantego 2

40-004 Katowice

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *