Bezpłatne szkolenia unijne

Kierowca ciężarówki – zawód na skalę europejską

Projekt „Kierowca ciężarówki – zawód na skalę europejską” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

 

Grupa docelowa:  130 osób dorosłych zamieszkałych, pracujących lub uczących się na obszarze województwa śląskiego w szczególności

– kobiety
– osoby bez zatrudnienia
– osoby z terenów wiejskich

 

Zakres wsparcia: 

  • kurs na prawo jazdy kat C oraz E do C
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • kurs języka obcego
  • kurs obsługi systemu CRM I nawigacji GPS
  • jednokrotne podejście do egzaminu państwowego

 

Wartość projektu : 1 450 893,60 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017

Realizator: OSK Silesia

 

Kontakt:

ul. Mickiewicza 16
40-092 Katowice

kom. 698 676 565
tel. 32 253 04 41

e-mail: kierowcatir@osksilesia.com.pl

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *