Bezpłatne szkolenia unijne

Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie

Projekt „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

 

Grupa docelowa:  250 osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego (tj. pracują, uczą lub
zamieszkują na obszarze woj. śląskiego), chcących uczestniczyć z własnej inicjatywy w proponowanych szkoleniach i kursach, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą,

 • pracownicy działów usługowych i handlowych firmy,
 • osoby do 25 oraz po 50 roku życia,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • matki powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka.

 

Zakres wsparcia: szkolenia oraz kursy

 • pracownik działu kadry
 • księgowość,
 • obsługa płacowa,
 • tel. obsługa klienta,
 • przedstawiciel handlowy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • język angielski,
 • szkolenia ICT (grafika komputerowa, ECDL).

 

Wartość projektu : 1 988 220,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.06.2018

Realizator: Keystone Consulting Sp. z o. o.

 

Kontakt:

Biuro Projektu

ul. Mickiewicza 15

40-951 Katowice

Tel. +48 605 506 777

Tel. +48 609 090 609

Tel. +48 32 20 08 314

Fax: +48 32 20 08 314

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *