Bezpłatne szkolenia unijne

Mierz wysoko – szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój

Projekt „Mierz wysoko – szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Grupa docelowa: 120 (2K/118M) osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres wsparcia:

  • Szkolenie i certyfikacja IRATA obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,
  • Szkolenie i certyfikacja SPRAT obejmujące 32 h w tym 4h teorii oraz 28h zajęć praktycznych + 1 dzień egzaminu zewnętrznego,
  •  Szkolenie i certyfikacja pierwsza pomoc w pracy na wysokościach obejmujące 8h szkolenia zakończonego egzaminem zewnętrznym.

Wartość projektu: xxx  zł

Okres realizacji: od 1.02.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Kontakt:

ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

tel. kom. 518 481 636

email: mierzwysoko@cargo.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *