Bezpłatne szkolenia unijne

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

Grupa docelowa: x osób bezrobotnych (chętnych do podjęcia zatrudnienia) zarejestrowanych lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-64 lata, z wykształceniem poniżej wyższego (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz zamieszkałych na terenie jednego z powiatów:

  • brzeziński
  • pabianicki
  • zgierski
  • łódzki wschodni
  • m. Łódź

Zakres wsparcia:

  • szkolenie zawodowe (np. księgowość i kadry i płace, grafik komputerowy, pracownik biurowy, opiekun osób starszych itp.), stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
  • staż zawodowy  (3-miesięczny) z wynagrodzeniem 1850 zł netto
  • poradnictwo zawodowe 8h
  • pośrednictwo pracy 9h

Wartość projektu: xxx  zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.05.2018

Realizator: Centrum Edukacji CEIRON

Kontakt:

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *