Bezpłatne szkolenia unijne

Zielone światło dla bezrobotnych

Projekt „Zielone światło dla bezrobotnych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Grupa docelowa:  60 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (48 osób) i biernych (12 osób) od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego (zgod. z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
 • Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.
 • Warsztaty z zakresu umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.
 • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem zewnętrznym Vocational Competence Certificate w zakresie branż, wtórnych wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”:

  – Szkolenie „Monter instalacji fotowoltaicznych” .

  – Szkolenie „Monter ociepleń budynków” .

  – Szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych” .

  – Szkolenie „Sortowacz odpadów”.

 • Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania środków na technologie przyjazne środowisku”.

 • Staż zawodowy (okres trwania: 3 miesiące) w zakresie branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.

Wartość projektu : 840 759,22 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017r. do 30.11.2017r.

Realizator: VISION CONSULTING Sp. z o.o

Kontakt:

Telefon: +48 514-300-667
e-mail: zieloneswiatlo@vision-consulting.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *