Bezpłatne szkolenia unijne

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!

Projekt „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Grupa docelowa: 204 osób w wieku powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, w szczególności osób powyżej 50 roku życia (min. 125 osób) i osób zamieszkujących obszary wiejskie  (min. 125 osób), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Zakres wsparcia:

  • szkolenia z zakresu języka angielskiego/niemieckiego/TIK i uzyskanie certyfikatów VCC lub równoważnych

Wartość projektu: 800 112,60 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2017

Realizator: Navigator International Sp. z o.o.

Kontakt:

tel. 573 012 938
e-mail: kompetencje@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *