Bezpłatne szkolenia unijne

Nowy Start Twoją Szansą!

Projekt „Nowy Start Twoją Szansą! w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 6.6. Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

Grupa docelowa: 50 osób z obszaru województwa lubuskiego (tj. pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego)

-zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu

-przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy

Zakres wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
  • Staże zawodowy 4 – miesiące dla osób niepracujących
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 629 103,13 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

ul. Kościelna 2

65 – 001 Zielona Góra

piętro III

TEL: 535 016 717

MAIL: szkolenia.zg@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *