Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi na start!

Projekt „Młodzi na start” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 70 osób (38 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 15-29 lat bez pracy (10 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP – 6 kobiet/4 mężczyzn), w tym 5 długotrwale bezrobotnych (3 kobiety/2 mężczyzn], oraz 60 biernych zawodowo (32 kobiety/28 mężczyzn]), w tym 4 os. niepełnosprawnych (2 kobiety/2 mężczyzn) i 32 os. o niskich kwalifikacjach (17 kobiet/15 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkałych w woj. świętokrzyskim

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Zakres wsparcia:

  • 5 formach wsparcia: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 r. do 30.04.2018 r.

Realizator: Stowarzyszenie PROREW

Kontakt:

BEATA DRĄG, tel. 608 061 895, e-mail: beatadrag@op.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *