Bezpłatne szkolenia unijne

MŁODZI –> WYKWALIFIKOWANI –> ZATRUDNIENI

Projekt „MŁODZI –> WYKWALIFIKOWANI –> ZATRUDNIENI” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie i aktualizacja IPD- Indywidualnego Planu Działania) oraz pośrednictwo pracy
  • Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych
  • Szkolenia zawodowe zewnętrzne
  • Staże zawodowe

Wartość projektu: 1 813 118,40 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *