Bezpłatne szkolenia unijne

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI – kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:  72 osoby bierne zawodowo i 12 osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujących powiat bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należące do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Zakres wsparcia:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
  – Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 5 osób)
  – Spawanie metodą MAG (4 grupy po 6 osób)
  – Pracownik ds. kadrowych i płacowych (4 grupy po 5 osób)
  – Pracownik ds. obsługi biurowej (4 grupy po 5 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Wartość projektu : 969 182,90 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *