Bezpłatne szkolenia unijne

Od wykluczenia do zatrudnienia

Projekt „Od wykluczenia do zatrudnienia” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 100 mieszkańców woj. śląskiego, w wieku 18-67 lat, w tym:

 • 100% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej lub orzeczeniem równoważnym, jak orzeczenie wydane dla celów rentowych (dalej: ON),
 • 60 kobiet
 • min. 10% UP będą stanowić ON o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Premiowane:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
 • ON korzystający z PO PŻ (o ile projekt nie pokrywa się wsparciem tow. PO PŻ),
 • bezdomne

Zakres wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczne
 • warsztaty aktywizacji
 • opiekę mentora
 • pośrednictwo pracy
 • usługi o charakterze zdrowotnym np. zajęcia rehabilitacyjne
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (8,54 zł brutto/godz.)[tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika]
 • szkolenia IT np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT
 • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 997,40 netto („na rękę”)

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM

Kontakt:
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

Tel. 32 442 00 64

Tel. 530 981 978

Fax. 61 654 90 30

Email: wz@jmm.net.p

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *