Bezpłatne szkolenia unijne

,,Otwórz się na zmiany!”

Projekt ,,Otwórz się na zmiany!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy oraz inne osoby zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Planowane efekty projektu:

  • Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników:
  • Liczba UP, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu- min. 22% uczestników/czek projektu (min. 14 osób);
  • Liczba UP, które poszukują pracy po opuszczeniu programu – min.56% uczestników/ czek projektu (min. 34 osoby) ;
  • Liczba UP pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min.30% uczestników/ czek projektu (min. 18 osób)
  • Efektywność społeczna UP ogółem, po opuszczeniu programu – 34%.
  • Efektywność społeczna UP os. Ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej, po opuszczeniu programu – 34%.
  • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej ogółem – 22%.
  • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej os. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej – 12%.

Wartość projektu: 659 762,17 zł

Okres realizacji: 09.2017 r.- 05.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

tel.  797 566 736

e-mail: otworz-sie-na-zmiany@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *