Bezpłatne szkolenia unijne

„ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”

Głównym celem projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” jest podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 Uczestników Projektu (min. 47K, 37M): osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na terenie województwa lubelskiego, osiągnięta w okresie IX.2017r.- IX.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez min. 38 Uczestników Projektu.


Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy oraz inne osoby zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zakres wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe – opracowanie dla każdego uczestnika projektu IPD,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych :

– „Spawacz metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi”,

– „Instalator OZE – systemy fotowoltaiczne wraz ze szkoleniem uprawnienia elektryczne”,

– „Monter stolarki budowlanej”,

– „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych z modułem komputerowym”,

– „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z modułem komputerowym”,

– „Wykonywanie usług kelnerskich

  • staże zawodowe (trwające 3 lub 6 miesięcy)

Wartość projektu: 1 530 970,85 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.09.2018.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

E-mail: znow-aktywni@navigator.edu.pl

Tel.: 512 834 780

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *