Bezpłatne szkolenia unijne

„Idź własną ścieżką”

Głównym celem projektu „Idź własną ścieżką” jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych osób w wieku aktywności zawodowej w wieku 25 lat i więcej (180 kobiet i 120 mężczyzn), zamieszkujących w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Cel jest realizowany w terminie od 01.06.2017 r. do 31.07.2018 r.

Zakres wsparcia:

1. Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego na podstawie oceny posiadanych kwalifikacji językowych Uczestników. Szkolenia zakończone będą certyfikatem zewnętrznym.

– 120 h na grupę po 3h dziennie, średnio 2 x w tygodniu.

2. Przeprowadzenie szkoleń komputerowych na podstawie posiadanego poziomu kompetencji komputerowych. Szkolenia zakończone będą certyfikatem zewnętrznym.

– 100 h na grupę po 2h dziennie, średnio 2 -3 x w tygodniu.

Wartość projektu: 1 337 522,40 zł

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

Tel. 699 670 253
e-mail:
idzwlasnasciezka@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *