Bezpłatne szkolenia unijne

Kierunek – kwalifikacje

Celem głównym projektu „Kierunek – kwalifikacje” jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego/francuskiego) i kompetencji cyfrowych (ICT/TIK) u 90% z 300 uczestników projektu.

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Projekt jest skierowany w szczególności do:

  • osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) – 150 osób,

  • osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych – 150 osób,

  • osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,

  • osób w wieku 25 lat i więcej – 240 osób, z czego 96 osób o niskich kwalifikacjach,

  • osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,

  • osób z niepełnosprawnościami – 15 osób.

Zakres wsparcia:

  • szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego dla 300 osób: 120 h szkoleniowych na grupę,

  • szkolenia ICT dla 204 osób: 80 h szkoleniowych na grupę.

Wartość projektu: 1 175 817,89 zł

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

Tel. 699 670 253

E-mail: kierunek-kwalifikacje@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *