bezpłatne szkolenia

Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości

CEL GŁÓWNY: Przygotowanie do zdobycia zatrudnienia do IX.2019r. 70 osób bezrobotnych 30+, (42k, 28m), z obszarów rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska (LPR).

GRUPA DOCELOWA i WSKAŹNIKI – 70 Uczestników (U) z grona osób o niskich kwalifikacjach (min. 56 osób: 28 kobiet, 28 mężczyzn) lub kobiet (min. 42 osoby): -powyżej 30 r.ż., -zamieszkujących obszary rewitalizacji LPR, -zarejestrowanych w PUP R.Śl. jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy, -min. 12 os. uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, -min. 28 os. podejmie pracę.

ZADANIA – dwie ścieżki wsparcia: I -dla 20 U wymagających nabycia /podniesienia kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, a następnie zdobycia doświadczenia zawodowego, II -dla 50 U, dla których niezbędne jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia. W obydwu ścieżkach KLUCZOWE jest zindywidualizowane podejście DORADCY KLIENTA i jego bezpośredni kontakt z U i pracodawcami. TERMIN: I.2017-XII.2018

Wartość projektu: 814 234,47 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2019

Realizator: MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Kontakt:

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail: karu@praca.gov.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *